Interiør Vestevegen

Moderne arkitektur tilpasset eldre byggeskikk i gaten for å oppnå helhetlig rolig gateløp.

På grunn av skrånet terreng har boligen to etasjer mot veien hvor fasaden er lukket og stram. På motsatt side mot hagen i Sør og Vest er fasaden og de store oppholdsrommene åpne mot havet og tilknyttet hagen direkte, her fremstår boligen med en etasje og lander fint i terrenget.

Fasaden er todelt, hovedetasjen i hvit trekledning som en referanse og respekt til eldre boligtypologi for å oppnå et varig uttrykk. Underetasjen «basen» er i kobber med stående båndtekking som gir bygget visuell tyngde.

Takform er hovedsaklig flat med to knekkpunkt og triangulære skrånede takflater mot sør og vest for å dempe byggningskroppen og bukke ned til omkringliggende bygninger og høyder.

Eksteriør og interiør gjenspeiler hverandre i dette prosjektet, løsningene i sin helhet er planlagt fra utsiden og inn.

Huset er innredet med et ønske om å oppleves både tilgjengelig og sosial, men samtidig ha muligheten for å kunne trekke seg tilbake.


Info

 • Kategori
 • Lokasjon
  Vestevegen, Haugesund
 • Byggherre
  Privat
 • Oppstart
 • Ferdig
  2020
 • Areal
 • Boenheter
 • Antall personer
No items found.

Sjøparken Hasseløy (ikke realisert)

Parkteateret (under oppføring)

Blå Kors - tilbygg murvilla

Vikanes Bungum kontorer

Villa Fjæragata

Interiør Vestevegen

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Interiør Vardafjell Arena

DÖGN - Et kontorfelleskap

Vardafjell VGS, Nytt forskningsbygg

Interiør Nytt forskningsbygg

Åkrehamn videregående skole

Interiør Enebolig Ystadvegen

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Interiør Enebolig Kjellsvikvegen

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugaland Kraft Litledalen

Trettemyr (ikke realisert)

Blå Kors - tilbygg murvilla

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Vardafjell VGS, Nytt forskningsbygg

Åkrehamn videregående skole

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugaland Kraft Litledalen

Vikanes Bungum kontorer

Villa Fjæragata

Interiør Vestevegen

Interiør Vardafjell Arena

DÖGN - Et kontorfelleskap

Interiør Nytt forskningsbygg

Interiør Enebolig Ystadvegen

Interiør Enebolig Kjellsvikvegen

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Sjøparken Hasseløy (ikke realisert)

Parkteateret (under oppføring)

Blå Kors - tilbygg murvilla

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Trettemyr (ikke realisert)