Karmsund Brygge

Boligprosjekt langs Karmsundet, sør for Haugesund sentrum. Leiligheter i varierende størrelser med glasspartier og åpne terrasser mot sør og vest. Fasader er ellers forblendet med tegl og zink.Byggetrinn 1: Ferdigstilt desember 2007. 46 leiligheter i to bygg – alle med dagslys fra minimum to sider. Nybygg stiger fra 5 etasjer i sør til 8 etasjer i ”tårnbygg” i nord, og ligger parallelt langs sundet og strandpromenaden.Byggetrinn 2: Ferdigstilt august 2008. 49 leiligheter i to bygg mot liggende nord i området med utsyn nordover mot Smedasundet. Vestre bygg mot sundet på 7 etasjer, østre bygg i 5 etasjer.59 leiligheter fra 90-185 m2.Byggetrinn 3: Ferdigstilt mai 2009. Bygget sentralt i området på 4 etasjer over parkeringsetasjen.59 leiligheter fra 45-80m2.

Info

No items found.

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Åkrehamn videregående skole

Haugesund Sjukehus 2020

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Haugaland Kraft Litledalen

DÖGN - Et kontorfelleskap

Vardafjell VGS, Nytt forskningsbygg

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Åkrehamn videregående skole

Haugesund Sjukehus 2020

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Haugaland Kraft Litledalen

Haugesund Sjukehus 2020

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang