Karmsund Brygge

Boligprosjekt langs Karmsundet, sør for Haugesund sentrum. Leiligheter i varierende størrelser med glasspartier og åpne terrasser mot sør og vest. Fasader er ellers forblendet med tegl og zink.Byggetrinn 1: Ferdigstilt desember 2007. 46 leiligheter i to bygg – alle med dagslys fra minimum to sider. Nybygg stiger fra 5 etasjer i sør til 8 etasjer i ”tårnbygg” i nord, og ligger parallelt langs sundet og strandpromenaden.Byggetrinn 2: Ferdigstilt august 2008. 49 leiligheter i to bygg mot liggende nord i området med utsyn nordover mot Smedasundet. Vestre bygg mot sundet på 7 etasjer, østre bygg i 5 etasjer.59 leiligheter fra 90-185 m2.Byggetrinn 3: Ferdigstilt mai 2009. Bygget sentralt i området på 4 etasjer over parkeringsetasjen.59 leiligheter fra 45-80m2.

Info

No items found.

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Åkrehamn videregående skole

Haugesund Sjukehus 2020

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugaland Kraft Litledalen

Vikanes Bungum kontorer

Villa Fjæragata

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

DÖGN - Et kontorfelleskap

Vardafjell VGS, Nytt forskningsbygg

Alginor HQ (kommer)

Karmsund Voksenopplæring (kommer)

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Åkrehamn videregående skole

Haugesund Sjukehus 2020

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugaland Kraft Litledalen

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Haugesund Sjukehus 2020

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang