Karmsund Brygge

Boligprosjekt langs Karmsundet, sør for Haugesund sentrum. Leiligheter i varierende størrelser med glasspartier og åpne terrasser mot sør og vest. Fasader er ellers forblendet med tegl og zink.Byggetrinn 1: Ferdigstilt desember 2007. 46 leiligheter i to bygg – alle med dagslys fra minimum to sider. Nybygg stiger fra 5 etasjer i sør til 8 etasjer i ”tårnbygg” i nord, og ligger parallelt langs sundet og strandpromenaden.Byggetrinn 2: Ferdigstilt august 2008. 49 leiligheter i to bygg mot liggende nord i området med utsyn nordover mot Smedasundet. Vestre bygg mot sundet på 7 etasjer, østre bygg i 5 etasjer.59 leiligheter fra 90-185 m2.Byggetrinn 3: Ferdigstilt mai 2009. Bygget sentralt i området på 4 etasjer over parkeringsetasjen.59 leiligheter fra 45-80m2.

Info

No items found.

Sjøparken Hasseløy (ikke realisert)

Parkteateret (under oppføring)

Blå Kors - tilbygg murvilla

Vikanes Bungum kontorer

Villa Fjæragata

Interiør Vestevegen

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Interiør Vardafjell Arena

DÖGN - Et kontorfelleskap

Vardafjell VGS, Nytt forskningsbygg

Interiør Nytt forskningsbygg

Åkrehamn videregående skole

Interiør Enebolig Ystadvegen

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Interiør Enebolig Kjellsvikvegen

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugaland Kraft Litledalen

Trettemyr (ikke realisert)

Blå Kors - tilbygg murvilla

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Vardafjell VGS, Nytt forskningsbygg

Åkrehamn videregående skole

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugaland Kraft Litledalen

Vikanes Bungum kontorer

Villa Fjæragata

Interiør Vestevegen

Interiør Vardafjell Arena

DÖGN - Et kontorfelleskap

Interiør Nytt forskningsbygg

Interiør Enebolig Ystadvegen

Interiør Enebolig Kjellsvikvegen

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Sjøparken Hasseløy (ikke realisert)

Parkteateret (under oppføring)

Blå Kors - tilbygg murvilla

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Trettemyr (ikke realisert)