Åkrehamn videregående skole

Arkitektoppdrag etter 1.premie i parallelloppdrag.Nybygg og total ombygging av skolens sentrale bygg:Bygg A: Ny hovedinngang og vestibyle med Auditorium, Multimedia- og lydstudio for Medier og Kommunikasjon.ByggB: Kjøkkenavdeling, Øvingsleilighet, spesialrom og undervisningsrom for Helse- og Oppvekstfag og Tilrettelagt Opplæring.Bygg D: Nytt stort verkstedsbygg for Elektro og Teknikk og Industriell Produksjon.Fløyene mot sør og vest har hvitpussede fasader. Verkstedbygget har fått et industrielt formspråk med lakkerte plater i ulike farger. Store vindusflater på yttervegger, vinduer videre inn i bygget samt stort overlys gir gode dagslysforhold i et kompakt bygg. Skolen er på 11.500 m2 – 6.000 m2 nye arealer.Skolen ble etappevis ferdigstilt frem mot oktober 2014.

Info

 • Kategori
 • Lokasjon
  Skulevegen 11, Åkrehamn. Karmøy kommune
 • Byggherre
  Rogaland Fylkeskommune, Bygg- og eiendomsavdelingen
 • Oppstart
 • Ferdig
  Oktober 2014
 • Areal
 • Boenheter
 • Antall personer
No items found.

Haugaland Kraft Litledalen

Åkrehamn videregående skole

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, østblokk

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugesund Sjukehus 2020

DÖGN - Et kontorfelleskap

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Haugaland Kraft Litledalen

Åkrehamn videregående skole

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, østblokk

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugesund Sjukehus 2020

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, østblokk

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugesund Sjukehus 2020

Tøkjemyr Omsorgsboliger