Blå Kors - tilbygg murvilla

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Vardafjell VGS, Nytt forskningsbygg

Åkrehamn videregående skole

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugaland Kraft Litledalen

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang