Alginor ASA HQ

Interiørkonsept

Et interiørkonsept ble utarbeidet tidlig i prosessen, og ble førende for alle valg frem til ferdigstilling. Konseptet spiller på Alginor sine verdier og deres identitet, i form av farger, materialbruk og anskaffelse av nye møbler. Møblene er gjennomgående fra norske produsenter og designere, kun med få unntak.

Materialitet

I prosjektet har det vært fokus på bruk av materialer som vil stå seg over tid, og sakte men sikkert bli slørlagt av naturlig patina. Eksisterende teglstein fikk nytt liv i form av peis, spiraltrappen ble demontert, lakkert og montert på ny. På gulvet er det lagt gjennomgående slottsplank og naturlig kalkstein - hvor man kan skimte fossiler og sandkorn fra havbunnen.

Lokalene er i dag oppgradert med moderne teknologi, og fremstår som nye - med glimt av det historiske som skjuler seg bak veggene.

Funksjonalitet

Arealene er lagt opp til fleksibelt bruk som sosial samlingsplass for de ansatte, med møtefasiliteter, touchdown-plasser for tilreisende eller prosjektsamarbeid.

Byutvikling

Bygget har huset ulike funksjoner opp gjennom årene, og gikk nå fra butikklokaler til kontorer. Hovedfokuset var å skape innbydende lokaler for å bidra liv i bybildet, da hovedkontoret ligger midt i Haugesund sin gågate. Interiøret skulle være attraktivt å se inn på for forbipasserende, og sosiale soner ble bevisst lagt mot fasaden for å skape liv og røre, samtidig som at de ansatte kunne sitte trukket tilbake uten for mye visuell støy.

Alginor ASA er et marin bioteknologiselskap som er forpliktet til total utnyttelse av tare gjennom nye metoder, og produserer mer enn bare alginater.

Info

No items found.

Sjøparken Hasseløy (ikke realisert)

Parkteateret (under oppføring)

Blå Kors - tilbygg murvilla

Vikanes Bungum kontorer

Villa Fjæragata

Interiør Vestevegen

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Interiør Vardafjell Arena

DÖGN - Et kontorfelleskap

Vardafjell VGS, Nytt forskningsbygg

Interiør Nytt forskningsbygg

Åkrehamn videregående skole

Interiør Enebolig Ystadvegen

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Interiør Enebolig Kjellsvikvegen

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugaland Kraft Litledalen

Trettemyr (ikke realisert)

Blå Kors - tilbygg murvilla

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Vardafjell VGS, Nytt forskningsbygg

Åkrehamn videregående skole

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugaland Kraft Litledalen

Vikanes Bungum kontorer

Villa Fjæragata

Interiør Vestevegen

Interiør Vardafjell Arena

DÖGN - Et kontorfelleskap

Interiør Nytt forskningsbygg

Interiør Enebolig Ystadvegen

Interiør Enebolig Kjellsvikvegen

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Sjøparken Hasseløy (ikke realisert)

Parkteateret (under oppføring)

Blå Kors - tilbygg murvilla

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Trettemyr (ikke realisert)