Åkra ungdomsskole

Nytt undervisningsbygg over 2 etasjer mot sør med nye klasserom, studierom og grupperom. Ny fløy danner en lukket skolegård mot eksisterende bebyggelse.Total ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg fra 60-tallet inklusiv nye vinduer og fasader, teknisk oppgraderinger og opparbeiding av nye uteområder. Nytt fasademateriale i ubehandlet trekledning med mindre hvite pussede felter. Vinduer er beslått med aluminium, er lakkert i ulike farger og gir fasaden et variert og fargerikt spill.Nybygg er på rundt 1.500 m2. Ombygging ca 6.500 m2Nybygg ble ferdigstilt og tatt i bruk våren 2010. Påfølgende ombyggingsarbeider ble etappevis ferdigstilt frem mot våren 2013.

Info

 • Kategori
 • Lokasjon
  Skulevegen 5, Åkrehamn. Karmøy kommune
 • Byggherre
  Karmøy kommune, Eiendomsavdelingen
 • Oppstart
 • Ferdig
  Våren 2010 og 2013
 • Areal
 • Boenheter
 • Antall personer
No items found.

Haugaland Kraft Litledalen

Åkrehamn videregående skole

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, østblokk

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugesund Sjukehus 2020

DÖGN - Et kontorfelleskap

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Haugaland Kraft Litledalen

Åkrehamn videregående skole

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, østblokk

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugesund Sjukehus 2020

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, østblokk

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugesund Sjukehus 2020

Tøkjemyr Omsorgsboliger