Brannstasjonen (kommer)

Ambisjonen bak prosjektet har vært å skape et særegent, helhetlig leilighetsprosjekt med respekt for historiske kvaliteter.
Dette ble grunnlaget for utviklingen av de sjeldne og urbane leilighetene som skal ligge midt i Haugesund sentrum, hvor omkringliggende miljø skaper en god atmosfære.

Brannstajonen er stjernen i hovedrollen og føres tilbake til den storhetstid da den var margarinfabrikk, med originale flotte buede vinduer og staffasje. Som et resultat av de historiske rammene, blir leilighetene i dette bygget ekstraordinære med hensyn til takhøyder og planløsninger.

Nybygget i Skjoldavegen og Breidablikkgata spiller på lag med omkringliggende historisk trehus- bebyggelse i gateløpet, men i gårdsrommet står de i noe kontrast til brannstasjonen for å fremheve det gamle historiske. Dette med minimal moderne detaljering, optimaliserte lysinnslipp med store vinduerog balkonger. Konsept med nybyggene har vært å skape en moderne vri av Haugesund sin karakteristiske verden av skråtak med takopplett og arker. Dette resulterer i luftige toppleiligheter med god utnyttelse.

I dette prosjektet er det lagt stor vekt på at fellesskap og sosialt samvær er en kvalitet som må stimuleres for å oppnå varig trivsel. Derav er det prosjektert inn en stor felles takterrasse, frodig bakgård og flere fellesrom med diverse aktiviteter som stimulerer til sosial bærekraft.

Info

No items found.

Sjøparken Hasseløy (ikke realisert)

Parkteateret (under oppføring)

Blå Kors - tilbygg murvilla

Vikanes Bungum kontorer

Villa Fjæragata

Interiør Vestevegen

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Interiør Vardafjell Arena

DÖGN - Et kontorfelleskap

Vardafjell VGS, Nytt forskningsbygg

Interiør Nytt forskningsbygg

Åkrehamn videregående skole

Interiør Enebolig Ystadvegen

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Interiør Enebolig Kjellsvikvegen

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugaland Kraft Litledalen

Trettemyr (ikke realisert)

Blå Kors - tilbygg murvilla

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Vardafjell VGS, Nytt forskningsbygg

Åkrehamn videregående skole

Bremnes ungdomsskole og svømmehall

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Haugaland Kraft Litledalen

Vikanes Bungum kontorer

Villa Fjæragata

Interiør Vestevegen

Interiør Vardafjell Arena

DÖGN - Et kontorfelleskap

Interiør Nytt forskningsbygg

Interiør Enebolig Ystadvegen

Interiør Enebolig Kjellsvikvegen

Tøkjemyr Omsorgsboliger

Haugesund Sjukehus, ny østblokk

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, ny hovedinngang

Sjøparken Hasseløy (ikke realisert)

Parkteateret (under oppføring)

Blå Kors - tilbygg murvilla

Frelsesarmeen bo- og omsorgsleiligheter

Trettemyr (ikke realisert)